Çevre ve İSG Politikamız

Süperpar, Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni, gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu ekolojik dengenin, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin zarar görmemesi ilkesi ile yapılandırmıştır. Sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, her alanda çevreyi koruma bilinciyle hareket etmek ortak inancımızdır.

1. Çevreci yaklaşımımız yerel değil, global olacaktır.
2. Çevreyi korumanın en doğru yolunun sorunu kaynağında belirleyip yol edilmesi olduğunun bilincindeyiz.
3. Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlayan bir yönetim sistemini devam ettireceğiz.
4. Kuruluşumuzda, İş Kazası ve Meslek hastalıkları yaşanmaması için tehlikeleri önceden belirleyerek bu tehlikelerin kontrol altına alınması için gerekli kaynakları sağlayacağız.
5. Ürettiğimiz ve tasarlayacağımız yeni ürünlerin çevreye etkilerini önceden belirleyerek, geri dönüşüm odaklı tasarlanmalarını sağlayacağız.
6. Üretim metotlarımızı en alt düzeyde atık üretecek şekilde tasarlayacağız.
7. Doğal kaynakları en alt düzeyde kullanarak, tükenmemelerine katkı vereceğiz.
8. Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek çevresel kirlenmeyi bilimsel ve ekonomik yöntemlerle önleyeceğiz.
9. Oluşan atıkları kontrol altına alacak ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edeceğiz.
10. İlgili mevzuat ve müşteri şartlarına uyum sağlayacağız.
11. Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışacakları bir ortam sağlayacağız.
12. Özellikle çalışanlarımıza sürdürülebilir çevre ve ISG bilincini kazandırmayı, çevreyi korumanın yollarını öğretmeyi ilke ediniyoruz. Tedarikçilerimizden de bu yönde talepte bulunacağız.