ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ENERJİ – ÇEVRE – İSG POLİTİKASI

Süperpar, Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, faaliyetleri sonucunda ekolojik dengenin ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin zarar görmemesi ilkesiyle yapılandırmıştır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve her alanda çevreyi koruma bilinciyle hareket etmek ortak inancımızdır.
1. Çevreci yaklaşımımız yerel değil, global olacak.
2. Çevreyi korumanın en iyi yolunun, sorunu kaynağında tespit edip göndermek olduğunun bilincindeyiz.
3. Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim sistemini sürdüreceğiz.
4. Kuruluşumuzda İş Kazaları ve Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla tehlikeleri önceden tespit edecek ve bu tehlikelerin kontrol altına alınması için gerekli kaynakları sağlayacağız.
5. Ürettiğimiz ve tasarlayacağımız yeni ürünlerin, proseslerin çevresel etkilerini önceden belirleyip, geri dönüşüm odaklı tasarlanmasını ve planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde enerji verimliliğini ön planda tutmayı sağlayacağız.
6. İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmayı hedefleyeceğiz. Sera Gazı Emisyonlarının azaltılmasını (dekarbonizasyonu), tedarik zincirimiz genelinde enerji verimliliği bakış açısıyla faaliyetler yürütülmesini ve mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilmesini sağlayacağız.
7. Su kalitesi ve kaynaklarının korunması için gerekli tüm faaliyetleri yürütecek ve kaynak sağlayacağız.
8. Hava kalitesinin korunması için gerekli tüm faaliyetleri yürütecek ve kaynak sağlayacağız.
9. Üretim yöntemlerimizi en az atık üretecek şekilde tasarlayacağız.
10. Doğal kaynakları en az kullanarak tükenmelerine katkıda bulunacağız.
11. Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü emisyonunu bilimsel yöntemlerle tespit edip, önleyeceğiz.
12. Hammadde Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız uyarınca, sürdürülebilir hammadde tedariğini sağlamak, çatışmalara neden olan yüksek riskli alanlardan hammadde tedarik etmek ve sertifikasız hammadde tedarik uygulamalarından kaçınmak için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt ediyoruz.
13. Oluşan atıkları kontrol altına alarak doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edeceğiz.
14. İlgili mevzuata ve müşteri şartlarına uyacağız.
15. Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağız.
16. Çalışanlarımızı sürdürülebilir çevre ve İSG konusunda bilinçlendirmeyi ve çevreyi korumanın yollarını öğretmeyi prensip ediniriz. Tedarikçilerimizden de bu yönde taleplerde bulunacağız.
17. Firmamızda tüm çalışanlarımızın ve ilgili tarafların gerekli kişisel koruyucu ekipmanları temin etmesini ve kullanmasını sağlayacağız.
18. Makine ve ekipmanlarımızın güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla makine güvenliği tedbirlerinin alınması için gerekli
kaynakları sağlayacağız.
19. Acil durumlara hazırlıklı olmak ve gerektiğinde müdahale edebilmek için gerekli tüm hazırlıklara kaynak sağlayacağız.
20. Çalışma alanlarında ergonominin ön planda tutulması için gerekli çalışmaları yapıp kaynak sağlayacağız.
21. Kimyasal yönetimi ile ilgili tüm tedarik zinciri boyunca gerekli çalışmaları yaparak ve çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi için gerekli tüm desteği sağlayarak olası iş kazalarını ve olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmayı hedefleyeceğiz.
22. Yangın güvenliği ile ilgili tüm kaynakları sağlayarak olası riskleri ortadan kaldırmayı hedefleyeceğiz.