ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Süperpar Davranış Kuralları

Süperpar A.Ş. müşterilerine, hissedarlarına, çalışanları ve çalıştığı topluluklara karşı yüklendiği sorumluluğun farkındadır. Bu kapsamda hazırlanmış Süperpar Davranış Kuralları uluslararası ve ulusal düzeyde kabul gören sosyal, çevresel ve etik sorumlulukları tanımlamaktadır. Süperpar A.Ş. benimsediği ilke ve uygulamaların tedarikçileri tarafından da benimsenmesini beklemektedir.

1. Genel İlkeler, Yasalar ve Tüzükler
Her türlü iş ilişkisinde sosyal sorumluluğuna bağlı kalınmalıdır.
Tüm faaliyet ve kararlar için yürürlükteki yasalara ve geçerli olan diğer hükümlere uyulmalıdır.

2. Yolsuzluk ve Rüşvet Yasağı
Yolsuzluk, gasp veya kötüye kullanma gibi herhangi bir uygulamaya izin verilmemeli, bu tür davranışlar hoş görülmemelidir. Ticari işlemleri etkilemek amacıyla yasadışı olarak rüşvet ya da hediye verilerek birtakım yararlar teklif etmek suretiyle etik dışı davranışlarda bulunulmamalıdır.

3. Çalışanların Temel İnsan Haklarına Saygı
Uluslararası alanda kabul edilmiş insan haklarına saygı duyulmalı ve bunlara uyulmalıdır. Zorla ya da zorunlu işçi çalıştırmanın her çeşidi elimine edilmelidir. İnsan kaçakçılığı asla hoş görülmemelidir. Geçerli yasalarda belirtilmiş asgari yaşın altında olan çocuk işçi sınıfına giren hiç kimse istihdam edilmemelidir. İşe alım ve terfi konularında fırsat eşitliği ilkesi uygulanmalı ve desteklenmelidir. Çalışanlar yaş, özürlü olma durumu, ırk, etnik köken, ten rengi, cinsiyet, gebelik, cinsel kimlik, milliyet, din, medeni hal veya başka özellikler üzerinden herhangi bir ayrımcı muameleye tabi tutulamaz. Ayrımcılık ve cinsel taciz tolere edilemez. Çalışanların serbestçe dernek kurma ve derneğe üye olma haklarına geçerli yasalara göre saygı gösterilmelidir.

4. Çalışma saatleri, tatiller ve maaş ödemeleri
Çalışma saatleri, ücretli tatiller, maaş ödemeleri ve diğer faydalarla ilgili hususlarda ulusal mevzuata ve anlaşmalara uyulmalıdır.

5. Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Koruması

Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak adına tüm olumsuz unsurlar ortadan kaldırılmalı, sistematik önlemler alınmalı ve tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenli eğitimler verilmelidir. İklim değişikliği ile mücadele etmek ve hava kalitesinin korunmak adına gerekli çaba gösterilmeli, bu doğrultuda sera gazı emisyon değerleri uygun seviyelerde tutulmalıdır. Su ve doğalgaz gibi doğal kaynakların tüketimi kontrol altında tutulmalıdır. Sorumlu kimyasal madde yönetimi uygulanarak çevreye zararlı atıkların en aza indirilmesi ve su kalitesinin korunması hedeflenmelidir. Enerji verimliliği yüksek ekipman ve uygulamalar tercih edilerek enerji tüketiminin azaltılması sağlanmalıdır.

6. Rekabet ve Çıkar çatışması
Her durumda adil rekabete uygunluk gözetilmeli ve çıkar çatışmasından kaçınılmalıdır.

7. Bilgi Güvenliği
Ticari ve iş sırlarıyla birlikte tüm gizli bilgiler titizlikle korunmalı, izinsiz şekilde üçüncü taraflara ifşa edilmemelidir. Ticari işlemlerde kişisel verilerin gizliliği korunmalı ve bu bilgilerin güvenliği garanti edilmelidir.


Genel Müdür